×
×
29.
Март Среда
19.00

Тематско вече

Кабинети чудеса у свету уметности

Учествује: др Милена Јокановић, историчар уметности, научна сарадница при Семинару за музеологију и херитологију на Одељењу за историју уметности Филозофског факултета у Београду 

Тема којој је др Милена Јокановић посветила у нашој културној средини јединствено истраживање приближиће интригантни свет ренесансних кабинета чудеса, колекција различитих предмета, раритета, уметнина, примерака природних врста и указати на везу креирања кабинета чудеса са представама, доживљајима, мотивацијом и сазнајним тежњама човека ренесансног доба. Биће истакнуте паралеле које је могуће направити између стваралаштва модерних и савремених уметника и историјског модела колекционирања, односно кабинета куриозитета у ренесанси. Програм ће бити прилика да се размотре димензије значења појма чудесног како за ренесансног човека, тако и у контексту обнове интересовања за чудесно и зачудно у модерној уметности и препознавања наслеђа и духа кабинета чудеса у деловањима уметника који потврђују саприпадност колекционарског и креативног импулса у свом раду. Разговор ће упутити и на значај и подстицајност ђубришта и отпада за модерне и савремене уметнике чија дела представљају својеврсне кабинете чудеса, а донеће и осврт на питање статуса уметника и уметничког предмета, на однос према сећању и историји у усмерењима појединих стваралаца, и на манифестовање критике друштва и (музејских) институција кроз стваралаштво. У својој студији Милена Јокановић бавила се, поред начина на који се култ куриозитета изражавао у ренесанси, стваралаштвом надреалиста, уметничким радом Леонида Шејке, Драгана Папића, Владимира Перића, Џозефа Корнела, заступљеношћу концепта кабинета чудеса на Венецијанском бијеналу… 

Слободан улаз