×
×

18. 11. 2022.

Урбани развој

Град Смедерево приступио је изради Стратегије развоја урбаног подручја града Смедерева која се израђује у оквиру Пројекта EUPRO+ (Подршка Европске уније развоју општина), у сарадњи са техничким партнером - Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге(UNOPS). 

У Радну групу за израду Стратегије урбаног подручја града Смедерева укључен је и представник Центра за културу Смедерево, директор ове установе, Драгољуб Мартић. Центар за културу Смедерево сагледан је као један од субјеката који могу дати значајан допринос дефинисању и реализацији стратешких циљева одрживог урбаног развоја града, заснованом на унапређењу социјалних, економских, климатских, културних и просторних аспеката развоја. 

Радну групу сачињавају представници релевантних организационих јединица Градске управе Смедерево, јавних предузећа и установа, економских и друштвених партнера, организација цивилног друштва и других субјеката од значаја за одрживи урбани развој локалне заједнице. 

О теми која је директно везана за урбани развој Смедерева говори и едукативни текст „Смедерево: континуитет урбанизације на Дунаву“ објављен у оквиру Даибау магазина, а настао у оквиру пројекта „Српске архитектонске знаменитости“ који је обухватао сарадњу са градом Смедеревом. Тексту можете приступити путем линка којег прилажемо: 

https://www.daibau.rs/clanak/680/smederevo_kontinuitet_urbanizacije_na_dunavu