×
×
03.
Мај Среда
19.00

Тематско вече

Визуелна музика

Сусрет који предстоји приближиће нам могућности и начине повезивање визуелног и музичког језика, област инспирације за уметничке подухвате и стваралаштво, поље истраживања, научног третмана, али и сферу у којој се остварује синтеза уметности и науке. Уметник Александар Лазар ће нас уз одговарајући илустративни садржај упознати са идејним поставкама визуелне музике, предочити улогу и утицај повезивања визуелног и музичког у теоријским разматрањима, научним опсервацијама и експериментима, у историју уметности, као и у сопственим уметничким, истраживачким и теоријским прегнућима. Моћи ћемо да се упознамо са апстрактним делима ликовне уметности насталим на подстицај музике као својеврстан превод звучног у визуелно, музичких елемената у сферу ликовности, са позицијом визуелизације музике у уметничким поетикама појединих стваралаца, као и са подстицајама визуелних представа на свирање и стварање музике, са могућностима превођења визуелног у звучно, што нас упућује на интригантну област графичких партитура. 

Посебна пажња ће бити посвећена синестезији као нечему што је од суштинског значаја за сферу визуелне музике, незаобилазној када се ради о питањима која се тичу везе музичког и визуелног, али и проблематикe наше перцепције реалности. На синестезију ће заинтересовани бити упућени као на искуство и вид опажања које представља извор стваралаштва, као на способност да се, на пример, види боја неког тоналитета и као на област провокативну за науку и за упитаност о томе како су заправо организована наша чула. Чућемо и шта су истраживачи забележили у погледу утицаја звука на материју и шта нам истраживања говоре о визуелној појавности звука, а биће нам предочено и који инструменти за визуелизацију звука су направљени и како функционишу. 

Александар Лазар ће нас упознати и са дометима савремених технологија и потенцијалима који су дошли до изражаја у сфери филма и видео радова, на плану генерисања аудио-визуелне грађе и упутиће на димензије искуства којима нас може приводити рад са спојевима звучних и визуелних чинилаца. 


Тематско вече 

Како спајање музике и визуелних уметности утиче на перцепију стварности и мења научну и уметничку парадигму 

Учествује: Александар Лазар, мастер графике  

Модератор: Марко Цветковић 

Слободан улаз